• Bovenhuizen 34, Uithuizen
  • 0595-727000, 06-36139221 of 06-55320204

Onze Zorg

Palliatieve zorg

Stichting Thuiszorg De Ommejas is gespecialiseerd in palliatief terminale zorg. Dit is de zorg wanneer genezing niet meer mogelijk is. In een warme omgeving krijgt u de beste zorg die zo veel mogelijk aansluit op uw wensen. Ook begeleiden en ondersteunen wij uw naasten en familie.

 

Palliatieve zorg kan zowel in De Ommejas als bij u thuis.

Kort durende opvang

Thuishuis De Ommejas er is voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen zijn. Stichting Thuiszorg De Ommejas een veilige, verzorgde en gezellige omgeving. Een plek waar men kan herstellen na een operatie, ongeval of ziekte.

Complexe zorg

Thuishuis De Ommejas levert ook complexe zorg. Bijvoorbeeld zorg met zuurstof, infusies, sondevoeding en wondbehandeling.

Zorg voor met mensen met een syndroom

Thuishuis De Ommejas is er voor mensen met een dementieël syndroom.

Thuishuis de Ommejas biedt 24-uurs zorg.

Ook spoedopnames.